NOTARIUSZ

Monika Elżbieta Kołodzińska powołana została na stanowisko notariusza dnia 25 maja 2007 roku.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1996 roku. Po odbyciu aplikacji sądowej w 1999 roku, powołana została na stanowisko asesora sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, a w 2002 roku na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, od 01 stycznia 2006 roku do 09.2006 roku funkcję tę pełniła w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe, Wydział Cywilny.

W organach samorządu notarialnego pełniła funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Notarialnej w Warszawie od dnia 01 stycznia 2009 roku. Od grudnia 2015 roku jest mediatorem, wpisanym na listę mediatorów Środowiska Notarialnego oraz członkiem Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej.


KANCELARIA

udziela szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych polegających na: poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów dokonuje na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Warszawie, po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.